poniedziałek, 13 lutego 2017

Brzeźnica-dwór

Położony w starym parku dwór w Brzeźnicy ( powiat wadowicki, gmina Brzeźnica) został zbudowany pod koniec XVIII wieku. Jego fundatorem byli ówcześni właściciele tej części wsi, Czartoryscy. 
W oryginalnym stanie zachowała się jedna z bocznych elewacji oraz elewacja od strony parku.

Jest to budynek wzniesiony na planie prostokąta, parterowy, murowany, z kolebkowo sklepionymi piwnicami. Dwór nakryty jest dachem łamanym, polskim z lukarnami.

Po Czartoryskich, przez kilkadziesiąt lat (1835-1899 ), właścicielami majątku była rodzina Brandysów, która następnie sprzedała Brzeźnicę Gorczyńskim. W połowie XIX wieku właścicielem majątku został Adam Gorczyński, znany pisarz i poeta ( nosił też pseudonim literacki „Jadam z Zatora”), który zmarł w tym dworze w roku 1876. Adam Gorczyński bardzo dbał o majątek. 
Za jego czasów powstał wokół dworu park angielski, z którego zachowały się piękny starodrzew.

Po śmierci pisarza dwór odziedziczył jego syn Bronisław a później jego potomkowie. Ostatnim właścicielem, do II wojny światowej, był Adam Gorczyński.

Po przejęciu majątku w 1945 roku przez Państwo, dwór wraz z budynkami gospodarczymi przekazano Gminnej Spółdzielni w Wadowicach, która umieściła tu magazyny środków toksycznych do ochrony roślin. Niewłaściwe użytkowanie doprowadziło dwór i budynki gospodarcza do ruiny.


Poprawy nie przyniosło przejęcie, w latach 90-tych, dawnego założenia dworsko-parkowego przez prywatnego inwestora. Dwór, chociaż ogrodzony i trochę zabezpieczony, niszczeje nie użytkowany.

dwór-elewacja boczna
widok ogólny

elewacja ogrodowa
wjazd do dworu

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz

Uwaga: tylko uczestnik tego bloga może przesyłać komentarze.